Lokaal

Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Maandag 7 november 2022 werd tijdens een extra raadsvergadering de profielschets aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

De leden van de Vertrouwenscommissie, die de profielschets heeft opgesteld, gaven een toelichting bij de wensen die er ten aanzien van de nieuwe burgemeester leven. De commissie is blij met de respons op de enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners: 637 reacties kwamen binnen. Volgens commissievoorzitter Robert Kooijman verwoordt de profielschets mede daardoor ook goed wat inwoners en ondernemers van de nieuwe burgemeester verwachten.

Alle leden van de vertrouwenscommissie mocht zijn of haar zegje doen over wat er van de nieuwe burgemeester in welk deel van zijn of haar functie wordt verwacht. Zo wil de commissie over het algemeen een burgemeester die binnen en buiten de gemeente zichtbaar is, benaderbaar als de situatie dat vraagt en daadkrachtig als het moet. Ook vindt de commissie het belangrijk dat deze persoon integer en betrouwbaar is en een teamspeler. Bestuurlijke ervaring is een pré, maar dat hoeft niet persé in de politiek te zijn.

De uitdagingen voor het gemeentebestuur liggen volgens Kooijman op het gebied van onder meer de koopkracht, het tekort aan (betaalbare) woningen, veiligheid, stijgende kosten in het sociaal domein en de ontwikkelingen rond de BAR-organisatie. Specifiek ook voor de nieuwe burgemeester noemde Kooijman de wens om als gemeentebestuur het vertrouwen in de lokale overheid verder te versterken.

De Commissaris gaf uitleg over het sollicitatieproces. Hij adviseerde de raad niet op zoek te gaan naar het bekende ‘schaap met vijf poten’. ,,Een schaap met vijf poten loopt per definitie mank. Beter kunt u zoeken naar een schaap dat stevig op z’n vier poten staat.’’ Hij wenste Ridderkerk een mooi proces toe om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester.


De vacature wordt vrijdag 11 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen tot vrijdag 2 december 2022 solliciteren. Op www.ridderkerk.nl/nieuweburgemeester is na openstelling van de vacature informatie te vinden voor geïnteresseerde kandidaten. Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester op 15 mei 2023 worden geïnstalleerd.

Het vaststellen van de profielschets is een van de stappen naar de benoeming van de opvolger van burgemeester Anny Attema, die sinds 1 oktober 2022 waarnemend burgemeester van Ridderkerk is.

De profielschets is te lezen op www.ridderkerk.nl/nieuweburgemeester.