Lokaal

Geminidag voor Erasmusklas OZHW

Op 12 juni jl. volgden de leerlingen uit groep 6 en 7 van de Erasmusklas – een klas voor (hoog)begaafde leerlingen van de vijf openbare basisscholen in Ridderkerk- een workshop Science en hebben zij Spaanse les gehad op het Gemini College. Daarnaast kregen zij een lunch aangeboden. Dit in het kader van uitwisseling met het voortgezet onderwijs en het thema experimenten dat deze periode in de klas centraal staat.

In de workshop Science hebben de leerlingen geleerd wat gevaarlijke stoffen zijn. Ze hebben geraden welke stoffen in reageerbuisjes zaten. Buiten werden diverse experimenten gedaan.

Via het Engels hebben de leerlingen Spaans geleerd. Ze leerden over de Spaanse grammatica en oefenden met de uitspraak en betekenis van Spaanse woorden.

Het was een geslaagde dag.