Lokaal

Geslaagde cursus valpreventie Ridderkerk 

Afgelopen weken hebben inwoners van Ridderkerk in 7 verschillende bijeenkomsten geleerd hoe het risico te verkleinen op vallen.

Ridderkerk Langer Gezond, het leefstijlprogramma van Facet, organiseerde in samenwerking met Fysiotherapie Ridderkerk in het afgelopen voorjaar een cursus met als thema valpreventie. Het voorkomen van een val is belangrijk. Meer dan een derde van de 65-plussers valt minstens 1x per jaar, met alle gevolgen van dien.

De bijeenkomsten bestonden uit informatie over de oorzaken van vallen en de gevolgen, testen op valgevaar en oefeningen gericht op het verbeteren van fitheid, evenwicht en spierkracht. Onder begeleiding van een oefentherapeut, een fysiotherapeut en een leefstijlcoach is men aan de slag gegaan, ook met huiswerkopdrachten, om het risico op een val zo klein mogelijk te maken. 

De deelnemers hebben zich vol enthousiasme op deze cursus gericht. En dat had resultaat: eén van de deelnemers vertelde zelfs vol trots dat ze, nadat ze toch een keertje gevallen was, wist hoe te handelen. Door het hoofd koel te houden en rustig na te denken wist ze te herinneren wat ze moest doen om zelfstandig weer op te staan. Daarbij kon ze het geleerde in de cursus moeiteloos toepassen in de praktijk en zonder verdere gevolgen het dagelijks leven zelfstandig voortzetten.

Ridderkerk Langer Gezond gaat in het najaar 2023 deze cursus overdag herhalen. Interesse hiervoor kunt u kenbaar maken bij Facet Ridderkerk, Schoutstraat 5, telefoon 0180 – 432350. Meer informatie is te vinden op www.ridderkerklangergezond.nl.