Goed wonen in Ridderkerk dankzij nieuwe prestatie afspraken

De gemeente Ridderkerk, bewonersraad Progressie en Wooncompas ondertekenden op donderdag 9 januari 2020 nieuwe prestatieafspraken. Een feestelijk moment.

In de binnentuin van nieuwe woningen aan de Caspar van Gendtstraat werd voor deze gelegenheid een boom geplant.

De afspraken gaan over goed wonen en goede woningen in Ridderkerk. De partijen maakten bijvoorbeeld afspraken om ervoor te zorgen dat woningzoekenden, onder wie jongeren en senioren, binnen een redelijke termijn een passende, betaalbare woning vinden. Ook de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten krijgt aandacht in de prestatieafspraken.

Daarnaast zijn goede woningen van belang. De woningvoorraad moet groot genoeg zijn. Er moet gezorgd worden voor voldoende sociale woningen en een goede spreiding daarvan in de regio. Daarom wordt de sociale corporatievoorraad in Ridderkerk de komende jaren minimaal gelijk gehouden. Er is niet alleen veel vraag naar betaalbare, maar ook naar toegankelijke woningen en bijzondere woonvormen in combinatie met zorg. Waar mogelijk gaan we daarvoor zorgen.

Ook duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt. Er wordt samengewerkt aan een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Onderweg daarnaartoe bieden ze onder andere zonnepanelen aan.

Nog meer dan in de vorige afspraken heeft elke partij zijn eigen rol in de afspraken. Progressie gaat zich bijvoorbeeld actief inzetten op doorstroming, groenere buurten en energiezuinig wonen.

De volledige prestatieafspraken, maar ook een samenvatting ervan, zijn te vinden op de websites van Progressie, de gemeente en hier.

Bron: Wooncompas