Groene geluidsschermen in Het Zand

Afgelopen maanden zijn er nieuwe geluidsschermen langs de Rotterdamseweg geplaatst. Het gaat om het gedeelte langs Drievliet en Het Zand. De nieuwe schermen moeten in combinatie met het nieuwe stille asfalt op de Rotterdamseweg zorgen voor minder geluidsoverlast door het wegverkeer.

In 2015 bleek na metingen dat de geluidswal inclusief het geluidsscherm was verzakt en de komende jaren nog verder zakt. Bij de aanleg van de nieuwe geluidsschermen is hiermee rekening gehouden door het scherm nu wat hoger te maken dan volgens berekeningen noodzakelijk is. Ook staan nu schermen op plaatsen waar voorheen nog geen scherm stond.

Een belangrijke randvoorwaarde bij dit project was het behoud van het bestaande groen. In overleg met de aannemer is tot een werkwijze gekomen waarbij dit mogelijk was. Van de bestaande bomen zijn alleen wat onderste takken verwijderd. Diverse struiken zijn gesnoeid tot net boven het maaiveld, maar deze lopen weer uit.

Het nieuwe geluidsscherm zorgt zelfs voor meer groen. De schermen bestaan uit een stalen kooi gevuld met substraat en zijn afgewerkt met kokosmatten waarlangs beplanting kan groeien. Dat is in dit geval wintergroene beplanting (Hedera Hibernica). De zichtbare plekken van het geluidsscherm in Het Zand zijn zelfs nog extra ingeplant met Lonicera Henryi, Lonicera Japonica en Partheno- cissus Quinquefolia.

Hedera Hibernica

Foto’s: Wessel Dekker