Lokaal

GroenLinks wil miljoenenfonds voor verduurzaming Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft miljoenen in de spaarpot, veel meer dan noodzakelijk volgens de accountant. GroenLinks stelt dinsdag voor om de helft daarvan, zo’n 15 miljoen euro, te gebruiken als een duurzaamheidsfonds waar alle Ridderkerkse inwoners en ondernemers van kunnen profiteren. Niet als gift maar wel voor een gunstige en renteloze lening om woning of bedrijf energieneutraal te maken door bijv. isolatie, installatie van zonnepanelen, warmte-/koud pomp, enzovoort. De renteloze lening kan in 10 jaar met gesloten beurs zonder risico worden terugbetaald uit de besparingen op energie.

GroenLinks wil een speciaal gemeentelijk energieloket dat er helemaal op gericht is inwoners en bedrijven te helpen en te adviseren. Iedereen die zich meldt, kan een energiescan van zijn woning laten maken met een daarbij horend advies. Die energiescan wordt door de bewoner zelf betaald. Alleen als wordt besloten om het advies voor o.a. Isolatie op te volgen, neemt het fonds die aanloopkosten voor zijn rekening. Het is een kwestie van tijd voordat ook daarvoor vergaande eisen worden gesteld op het gebied van isolatie en verwarming. Wat ligt er dan méér voor de hand dat gemeente Ridderkerk haar flinke spaarpot gaat gebruiken om drie vliegen in één klap te slaan.? Fossiele energie eruit, verbetering van onze luchtkwaliteit en ook nog eens goed voor onze portemonnee terwijl die miljoenen van de gemeente steeds opnieuw kunnen worden ingezet voor de verdere verduurzaming van onze energiebehoefte.

De net aangenomen klimaatwet kijkt nadrukkelijk naar gemeentes. De doelstellingen zijn fors: broeikasgassen voor 2030 met minimaal 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden. Ridderkerk draagt maar mondjesmaat bij aan de klimaatdoelstellingen en haalt zelfs haar eigen doelstellingen niet, sterker nog we komen niet eens in de buurt. Daarom zijn serieuze maatregelen nodig.

ENECO is het bezit van een aantal gemeenten, Ridderkerk heeft ook een klein aandeel, maar deskundigen schatten de waarde daarvan toch op op minstens 25 miljoen Euro.  Een aantal gemeenten wil hun aandeel verkopen. Ridderkerk wil dat vooralsnog niet. GroenLinks is het daar volledig mee eens.  De kans bestaat dat de meerderheid van de gemeenten de verkoop van Eneco toch doordrukt. In dat geval wil GroenLinks dat dat kostbare kapitaal niet wordt verkwist, zoals veel gemeenten en provincies hebben gedaan na de verkoop van Essent en Nuon. GroenLinks wil dat dit enorme bedrag dan volledig wordt gereserveerd om de bewoners en bedrijven van Ridderkerk de komende jaren nog sneller CO2-neutraal te maken. Het is immers hún geld!  Weg met fossiele energie, leve de duurzame energieopwekking, GroenLinks wil dat Ridderkerk een duurzame gemeente wordt.