Lokaal

Handtekening onder samenwerking gemeente, politie en OM 

Om Ridderkerk zo veilig mogelijk te houden, werkt de gemeente samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Deze samenwerking is nu ook formeel ondertekend. 

Burgemeester Anny Attema zette op woensdag 18 januari 2023 haar handtekening onder het handhavingsarrangement. Ook het sectorhoofd van de politie Mo Mouch en de officier van justitie van het OM Sanne Groen ondertekenden het document. De samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt de onderlinge samenwerking op het gebied van handhaving.

Eerder gemaakte afspraken

Het is voor het eerst dat de drie partners hun samenwerking zwart op wit stellen. Het gaat om eerder gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de onderlinge uitwisseling van informatie en toegang tot elkaars locaties. De gemeente heeft de regie in handen, maar de politie en het OM monitoren en waarborgen de kwaliteit van de strafrechtelijke handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

In het handhavingsdocument staat onder andere hoe de veiligheid van boa’s verbeterd wordt. In een gevaarlijke situatie bijvoorbeeld kan een boa een noodhulpmelding maken en zo snel mogelijk versterking van de politie krijgen. 

De overeenkomst loopt tot 2027 en heeft alleen betrekking op boa’s die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.