Heffing afvalstoffen: vast en variabel deel

Elk jaar betaalt u voor het ophalen van uw huisvuil. Dit jaar betaalde u één vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Vanaf 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. De gemeenteraad heeft dat donderdag 16 december 2021 besloten.

Afval scheiden loont

De hoogte van het variabel tarief hangt af van hoeveel PMD+restafval u aanbiedt (PMD: plastic, metaal/blik en drinkpakken). U betaalt een gemiddeld bedrag vooruit, als voorschot. Achteraf – in 2023 – wordt berekend hoeveel PMD en restafval u werkelijk heeft aangeboden via de ondergrondse container of de minicontainer. Hebt u minder afval aangeboden dan waarvoor u via het voorschot hebt betaald, dan krijgt u geld terug. Goed afval scheiden betaalt zich dan uit.

Vaste tarief

Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (één persoon of meerdere personen) en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Na afloop

De gemeente verrekent het variabel tarief na afloop van het jaar. In februari 2022 ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. U ziet op de aanslag de bedragen voor het vaste en het variabele tarief van de afvalstoffenheffing.

De tarieven zijn te vinden via de website van de gemeente op ridderkerk.nl/gemeentebelastingen.