Lokaal

Hekjes fietspad rotonde Westmolendijk

Het is even oppassen geblazen als je vanaf de Vlietlaan aan de rechterkant de rotonde met de Donkerslootweg oversteekt. Na de rotonde staan er op het fiets- en voetpad hekjes om een snelle doorgang naar de Westmolendijk te voorkomen. De doorgang is dusdanig smal dat er alleen langzaam gereden kan worden op de fiets.

In het verleden zijn regelmatig zware verkeersongevallen met fietsers op deze rotonde geweest.

De rotonde staat in de top 20 van meest risicovolle verkeerssituaties in Ridderkerk. Automobilisten moeten op deze rotonde voorrang geven aan overstekende fietsers en voetgangers. De fietsers die van de Westmolendijk afkomen, reden regelmatig met hoge snelheid de rotonde op. Automobilisten hadden daarom weinig tijd om hierop te reageren door af te remmen. Daarom is er een fietssluisje geplaatst. Dit heeft dus niet met de Roparun te maken.

Fietsers kunnen het fietssluisje ook vermijden door via de westkant van de Molensteeg de rotonde over te steken. Met het fietssluisje hopen we dat automobilisten overstekende fietsers eerder zien en zo de kans op ongelukken te verkleinen. Wie met een scootmobiel, rollator of rolstoel door het sluisje wil, heeft nu nog weinig ruimte om er doorheen te gaan. Om dit op te lossen, wordt binnen enkele weken het voetpad verbreed.

Foto: Wendy Harreman