Locoburgemeester Henk van Os: “Houd uw kinderen thuis!”

Locoburgemeester Henk van Os stuurt een bericht rond om te wijzen op mogelijk ongeregeldheden in de gemeente Ridderkerk. 

Daarin staat het volgende:

Beste ouders,

In Ridderkerk gaan berichten rond over mogelijke rellen. We willen ongeregeldheden voorkomen. Ik doe hierbij een dringend beroep op u om uw kind(eren) in de avond thuis te houden.
Ga het gesprek aan met uw kind(eren), ook over de mogelijke (strafrechtelijke) gevolgen van het plegen van strafbare feiten. 
Laten we samen Ridderkerk veilig houden.

Henk van Os Locoburgemeester