Lokaal

Het Taalhuis: samen tegen laaggeletterdheid

Verschillende maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten in het Taalhuis. Een samenwerkingsverband dat in het leven is geroepen om laaggeletterdheid te bestrijden.

De gemeente Ridderkerk, Facet Ridderkerk, De Bibliotheek Aanzet, Gilde, VluchtelingenWerk, NL Training, Sagènn en Stichting Lezen en Schrijven zijn vertegenwoordigd in het Taalhuis.

Aftrap

Tijdens een netwerkbijeenkomst ‘basisvaardigheden’ op donderdag 1 juni 2023 werd de samenwerking officieel afgetrapt. Stichting Lezen en Schrijven verzorgde een workshop over het herkennen van laaggeletterdheid. De Ridderkerkse taalambassadeur vertelde hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Ze deelde haar motto: “Taal is de sleutel tot groei”.

Ook Wethouder Fleur Stip was aanwezig. Met een confettikanon onthulde ze het officiële certificaat van het Taalhuis en feliciteerde ze alle deelnemers. “Om mee te doen in de maatschappij is het essentieel om voldoende basisvaardigheden te hebben. Het is belangrijk dat maatschappelijke partners elkaar op dit thema vinden en de krachten bundelen. Als gemeente ondersteunen we deze samenwerking dan ook van harte”, vertelde wethouder Stip.

Aanbod

Het Taalhuis biedt verschillende activiteiten aan, gericht op het verbeteren van basisvaardigheden. Zo zijn er computercursussen, cursussen taal-, reken- en digitale vaardigheden en kan je hulp krijgen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort. 

De maatschappelijke partners willen elkaar versterken en met elkaar in verbinding staan. Daarom werkt het Taalhuis samen vanuit het opgerichte Taalpunt. Een centraal punt in de bibliotheek aan het Koningsplein waar wekelijks iemand van het Taalhuis aanwezig is. Tijdens een intake wordt gekeken naar welke organisatie een inwoner het beste toe verwezen kan worden op grond van zijn/haar achtergrond en wensen.

Het inloopspreekuur van het Taalpunt is elke dinsdag van 13.00-15.00 uur. Het Taalhuis is te bereiken via taalpuntridderkerk@bibliotheekaanzet.nl.

Foto: Jos Wesdijk