Lokaal

Hoe gaat het met de kinderen in Ridderkerk?

Met het merendeel van de kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het goed. Minder ouders roken in huis, maar kinderen spelen minder vaak buiten. Wilt u weten hoe het met de kinderen in Ridderkerk gaat? Ga dan naar Gezondheidinkaart.nl, klik op de tegel ‘Gezondheidsprofiel’ en vervolgens op Gezondheidsmonitor Kinderen 2018.

De gezondheid van kinderen in Ridderkerk is vergeleken met 2014 stabiel gebleven. De resultaten van Ridderkerk komen grotendeels overeen met de regio. De kinderen zijn iets minder vaak lid van een sportvereniging, maar vaker lid van de scouting, knutselclub, kerk of moskee, of ander soort vereniging. Gunstig is de afname van roken in huis waar het kind bij is. Ouders accepteren minder vaak dat een kind onder de 18 jaar rookt.

De Gezondheidsmonitor

Kinderen 2018 laat zien hoe Ridderkerkse kinderen zich verhouden tot kinderen in de regio en ten opzichte van voorgaande jaren. Dit jaar en in 2014 vulden ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar de vragenlijst in. In 2011 ging het om kinderen van 4 tot 12 jaar. Met deze gegevens kunnen de gemeente Ridderkerk en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Meer informatie op website www.gezondheidinkaart.nl.