Lokaal

Hoe moet Ridderkerk in de toekomst verwarmd worden?

Gemeente Ridderkerk werkt aan een Warmtevisie. U kunt daarover meedenken. De gemeente hoort graag wat u belangrijk vindt in de overgang naar aardgasvrij wonen. Wat moet er meegenomen worden in de visie?

Het plan is een toekomstbeeld: hoe wordt Ridderkerk in de toekomst verwarmd? De vraag is hoe we willen overschakelen naar een duurzame energiebron. Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? In Zuid-Holland is in de toekomst een tekort aan elektriciteit en een overschot aan warmte. Een warmtenet lijkt daardoor nu een logische optie. Verder moet worden bekeken welke wijken het meest geschikt zijn om te starten. Vervolgens schakelen de wijken één voor één over.

Met elkaar

De stip op de horizon is een aardgas vrij Ridderkerk in 2050. Tot 2030 is de gemeente vooral bezig met het voorbereiden van de transitie. De gemeente gaat in gesprek met inwoners, maar ook met de andere betrokken partijen, zoals Evides, Eneco en Patrimonium. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de Warmtevisie. Die moet in 2021 klaar zijn. De keuzes die nu gemaakt worden zijn niet in beton gegoten: elke vijf jaar wordt de Warmtevisie bekeken en bijgesteld.

Onzekerheden

Het Rijk heeft deze grote opgave bij de gemeente neergelegd. Er zijn nog veel onzekerheden rond de overgang van aardgas naar duurzame brandstoffen. Er is nog geen kennis over welke nieuwe technieken de komende jaren ontwikkeld worden. Ook is nog niet bekend hoe de overgang betaald zal worden en door wie. Veel van deze onzekerheden kan de gemeente niet of lastig beïnvloeden.

Huurders en huizen- bezitters denken mee

De afgelopen weken kon iedereen een vragenlijst invullen over aardgasvrij wonen, dit was de start. Maar meedenken kan ook in de bijeenkomsten die de gemeente binnenkort organiseert. U hoeft geen ‘techneut’ te zijn om mee te doen. Er zijn drie opeenvolgende bijeenkomsten. U bent van harte welkom een of meer hiervan bij te wonen.

In de eerste bijeenkomst kunt u vertellen wat u belangrijk vindt en worden de resultaten van de enquête gedeeld. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de opgehaalde informatie samengevat en geclusterd. De deelnemers wordt gevraagd aan te geven wat zij het belangrijkste vinden. Tijdens de derde bijeenkomst wordt getoetst of we de opbrengst van de eerdere bijeenkomsten en de uitkomsten van de enquête op een goede manier hebben samengevat en verwoord.

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis van Ridderkerk aan de Koningsplein 1, op woensdag 9 oktober, woensdag 30 oktober en dinsdag 19 november. De inloop start om 18.45 uur. Het programma is van 19.00 tot 21.30 uur. Meld u aan via energie- transitie@ridderkerk.nl.