Hoe wordt er gemaaid in Ridderkerk?

De afgelopen weken was het groeizaam weer voor bloemen en planten. Ook de bermen, grasvelden en andere groene plekken zijn in korte tijd enorm gegroeid. In Ridderkerk zorgt het cluster ‘Uitvoering’ voor het maaien van onder andere grasvelden, bermen en sloten. Voor het maaiwerk zet de gemeente niet alleen machines in, maar op dit moment op een aantal plekken ook schapen.

Verkeersveiligheid

Bij het maaien houdt de gemeente altijd oog voor de verkeersveiligheid. Op plekken waar vrij zicht nodig is, wordt vaker gemaaid. Langs de verharde weg maaien zij altijd een strook weg. Deze strook is tussen een halve meter en een meter breed. Bij kruisingen wordt er met maaien goed gelet op de zichtlijnen voor het verkeer. Dichtbij kruisingen maaien zij een breder stuk. Deze strook wordt smaller verder van de kruising af.

Ecologisch maaibeheer

Met ‘ecologisch maaibeheer’ speelt de gemeente in op wat planten, vogels, insecten en andere dieren no- dig hebben. Rondom bomen, in bermen en langs sloten wordt bijvoorbeeld begroeiing vaker laten staan als schuilplek. Dit ziet er misschien soms wat vreemd uit, maar het wordt in de toekomst op steeds meer plaatsen toegepast. De ecoloog inventariseert op dit moment waar het maaibeleid verder aangepast kan en moet worden en waar begrazing door schapen mogelijk is.


Hulp van inwoners

Om de verbindingsstroken voor planten en dieren te laten bestaan, vragen de gemeente u om de (weg)berm voor uw huis of weiland niet zelf te maaien. Want hoe mooi kort gras er ook uitziet, de begroeiing in de bermen is van cruciaal belang voor dieren en planten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het maaien of de schapenbegrazing? Neem dan contact op met Cluster Uitvoering door het meldformu­lier op ridderkerk.nl/melding­-woonomgeving in te vullen. Via deze link kunt u ook meldingen doen over bijvoor­beeld een losse stoeptegel, het openbaar groen, kapotte straat­ verlichting, afgewaaide takken en omgewaaide bomen en dode dieren langs de weg of in het water.