HomeDiscounter Jorishof in Winkelhart Ridderkerk failliet

De online retailer HomeDiscounter.nl is op 23 augustus 2022 door de rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Op 2 april 2022 was nog de opening van haar eerste City Store in het Jorishof in Winkelhart Ridderkerk.

De webshop www.homediscounter.nl en fysieke winkel zijn gesloten. Ook de klachtafhandeling is tijdelijk on hold gezet.

Het faillissement is het gevolg van een combinatie van problemen in de toelevering van producten en een flinke terugloop in de omzet als gevolg van marktomstandigheden in het laag- tot middensegment. De eigenaren hebben hard gewerkt om aan alle verwachtingen te voldoen, helaas zonder het gewenste resultaat.

Tot curator is benoemd Mr. S.A.H.J. Warringa. Wacht u op een besteld product of heeft u anderszins een vordering op Home Discounter B.V., dan kunt u deze indienen bij de curator via onderstaande link: www.tenholternoordam.nl/faillissement-home-discounter