Honden hebben nu vrij baan in losloopgebied

In Ridderkerk kunnen honden op een aantal plekken loslopen en er is nu een mogelijkheid bij. In april 2021 is op de hoek van Sportlaan – Koninginneweg gestart met de aanleg van een hondenlosloopgebied. Dit gebied grenst aan het Maxima College, waar leerlingen de mogelijkheid geboden wordt om het schoolcertificaat Hondenkennel te halen.

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de honden kunnen samen met hun baasjes heerlijk van het losloopgebied gebruik maken. Dit gebied wordt tijdelijk aangewezen als honden losloopgebied met daar omheen een omheining en plaatsing van een afvalbak in verband met de opruimplicht van hondenpoep.

Leerlingen van het Maxima College kunnen dan de honden die in de kennel van het Maxima college verblijven hier uitlaten. Hondenbezitters uit de buurt mogen ook van dit gebied gebruik gaan maken zodat het buurtgevoel hierdoor wordt aangewakkerd.