Huishoudschool is nog geen zekerheid voor Facet

Bij Facet Ridderkerk is de knoop nog niet doorgehakt voor een verhuizing naar de voormalige huishoudschool. Volgens Facet-directeur Annemarie de Knegt is deze optie nog in de onderzoeksfase. “Bij ons moeten de voor- en nadelen nog tegen elkaar afgewogen worden” benadrukt ze.

In het vorige maand gepresenteerde onderzoek “Herbestemming Huishoudschool” is Facet opgevoerd als één van de maatschappelijke partners, die er kansen ziet voor huisvesting van de eigen organisatie en het exploiteren van het gebouw. Volgens de directeur-bestuurder van Facet is dit te kort door de bocht. “In de publieke discussie is het beeld ontstaan alsof wij ons hebben opgedrongen en anderen uit het gebouw willen verdringen. Dat is niet zo. We zijn door de gemeente gevraagd of we mogelijkheden zien die in dit gebouw zijn. Mijn voorganger heeft een oriënterend gesprek hierover gehad met de gemeente en daar geef ik nu een vervolg aan” licht Annemarie de Knegt toe.

Wat wel klopt is dat Facet graag de hele organisatie in één kantoor wil huisvesten. Sinds de fusie met Karaat werkt het personeel nu in twee verschillende kantoorgebouwen aan de Schoutstraat. “Dat is natuurlijk niet ideaal.  De huishoudschool kan hier een oplossing voor zijn. Maar er speelt meer” aldus de directeur, die verrast is dat er in het herbestemmingsonderzoek al een programma van eisen is opgevoerd.

Niet optimaal
De Knegt, die een halfjaar geleden bij Facet als directeur in dienst trad, is nog niet zo ver. “Ik ben pas onlangs bij de school gaan kijken. Toen ontdekte ik dat ik er al elke dag langs reed. Ik denk dat het een mooie locatie is, waar zeker potentie heeft, maar waar wel nog het nodige moet gebeuren. Zo is er momenteel nog geen openbaar vervoer naar deze plek stelt ze.

De directeur-bestuurder wijst op de publieksfuncties van Facet, zoals de formulierenbrigade, het steunpunt voor mantelzorgers en vrijwilligersvacaturebank: “We hebben veel aanloop en het is belangrijk dat we goed bereikbaar zijn. Nu hebben de bushaltes voor onze deur en naar de huishoudschool moeten de mensen toch een stuk lopen. Voldoende parkeerplekken zie ik er nu ook niet.” Dat Facet kansen ziet om ook het beheer van het gebouw te doen moet wat betreft Annemarie de Knegt zeker niet gezien worden als een drukmiddel. “We hebben ervaring met het beheer van gebouwen. Of we er dan vier of vijf doen maakt voor ons niet uit. We staan open voor samenwerking, ook voor het faciliterende gedeelte. Als een andere organisatie zich voor de beheer van de huishoudschool opwerpt, zal Facet zeker een stap opzij doen. Wij gaan echt uit van de kracht van de samenleving en zullen wij ons zeker niet voor die rol opdringen.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.