Lokaal

Huisvuil Ridderkerk duurzaam verwerkt in Friesland

Vanaf 1 januari 2020 wordt ook het huisvuil van de 117.000 inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk door Omrin verwerkt op Ecopark de Wierde in Heerenveen.

De drie samenwerkende gemeenten (BAR-gemeenten) kiezen bewust voor Omrin en ‘nascheidings’-concept van Omrin. Volgens de BAR-gemeenten is de verwerking van het huishoudelijk restafval via Omrin het meest duurzaam en levert dat de minste CO2-uitstoot op in de totale verwerking van het afval. Omrin realiseerde in 2018 een scheidingspercentage van 38 procent grondstoffen uit het restafval, tegen de laagste kosten.

BAR Afvalbeheer gaat voor de afvalverwerking in zee met Irado, de afvalinzamelaar van Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen. Daarvan wordt het ook aandeelhouder. Irado heeft al een verwerkingscontract met Omrin.

In Heerenveen worden het plastic, de metalen en drankenkartons (PMD) uit het restafval uit deze Zuid-Hollandse regio nagescheiden. De huishoudens van deze drie gemeenten hoeven daarom, net als de rest van de Omrin-gemeenten, hun PMD niet meer te scheiden.

De afstand tussen Heerenveen en Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard is volgens de BAR-gemeenten geen nadeel, omdat de gescheiden grondstoffen in Heerenveen direct verwerkt worden tot herbruikbare grondstoffen. Andere verwerkers die dichterbij zitten, kunnen wel PMD nascheiden, maar moeten dat weer naar ver gelegen plekken vervoeren om het te laten verwerken. Dat leidt volgens de BAR-gemeenten tot meer kilometers.

De vrachtwagens van Omrin die het afval naar Friesland brengen, rijden bovendien fossielvrij.

Bron: www.omrin.nl