Lokaal

Huiszwaluw profiteert van woningbouw

Het klinkt als een tegenstelling: natuur die profiteert van nieuwbouw in de polder. Maar dat lijkt de Huiszwaluw te doen. Uit tellingen van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde blijkt de regionale broedpopulatie van deze zwart-witte vogel toe te nemen. Nieuwe kolonies worden vooral in de nieuwbouwwijken gevonden.

De Huiszwaluw is een zomergast die tussen april en oktober in Nederland broedt. Ze komen verspreid over het hele land voor, maar het gaat niet goed met de soort. Sinds de jaren zeventig is de landelijke populatie met maar liefst 80% afgenomen. De laatste jaren lijkt sprake te zijn van enig herstel, maar er zijn regionale verschillen in de trends. De exacte redenen van deze ontwikkelingen in de populatie zijn niet geheel bekend. Daarom hebben Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw.

Nieuwbouw biedt Huiszwaluw kansen

De Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging IJsselmonde inventariseert jaarlijks de huiszwaluwkolonies op het eiland IJsselmonde. Van eind jaren negentig tot enkele jaren geleden was sprake van een achteruitgang van de Huiszwaluwen in het gebied. De kolonies verdwenen uit de dorpskernen en alleen langs de randen van de bebouwde kom bleven ze nog broeden. Na de economische crisis trok de huizenbouw weer aan. Binnen een paar jaar vestigden zich hier tientallen Huiszwaluwen. In nieuwbouwwijken als Volgerlanden-oost in Hendrik-Ido-Ambacht, Essendael in Rhoon en de Vrouwenpolder in Barendrecht worden jaarlijks nieuwe nestlocaties gevonden. Dit roept de vraag op waarom ze het hier goed doen en op andere plekken niet.

Eén van de redenen is dat de bouwstijl van de nieuwbouwwoningen nestplekken biedt. Veel woningen hebben een overstek langs de dakrand waar de Huiszwaluw zijn bekende nestkommetje aan vast kan maken. De nesten zijn gemaakt van bolletjes klei. Op de bouwplaatsen met veel zand en grondverzet is het bouwmateriaal voor de nesten ruim voorhanden. Zeker als na een regenbui plassen op het bouwterrein liggen.

Blijvertje of tijdelijke opleving?

De nieuwbouw biedt dus kansen aan de Huiszwaluw. Nog niet alle woningen met geschikte daken zijn bezet. De vraag is of de groei zich doorzet. Wanneer de hele nieuwbouwwijk is ingericht en opgeleverd dan zal het aanbod aan zand en klei ook verdwijnen. Kunnen de Huiszwaluwen dan alternatieve bronnen vinden voor bouwmateriaal van hun nesten?

We gaan het de komende jaren zien. De Natuurvereniging IJsselmonde blijft de op de voet volgen.