Lokaal

Hulde voor papierinzamelaar Arie de Kluyver

Wethouder Marten Japenga zette zaterdagavond Arie de Kluyver in het zonnetje. Hij deed dat tijdens het concert van muziekvereniging Harmonie Slikkerveer in de aula van het Farel College. In dat orkest bespeelt Arie de bas.

Maar dat is niet het enige. De heer De Kluyver was jarenlang dé inzamelaar van oud papier voor de muziekvereniging, samen met een heel team andere vrijwilligers. Door het nieuwe systeem van afvalinzameling komt er een einde aan de papierinzameling door verenigingen en kerken. De gemeente heeft met de inzamelaars een convenant gesloten, zodat er tijd is naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken.

,,Harmonie Slikkerveer liep zo’n tachtig jaar met de inzameling van oud papier voor de muziek uit’’, complimenteerde de wet- houder de vereniging. ,,Het doel was het vullen van de clubklas. Intussen was u al die jaren ook met duurzaamheid bezig. Papier kreeg een tweede leven. Wie weet hoeveel bomen u hiermee hebt laten staan.’’

Op 8 januari 1996 gaf gemeente Ridderkerk de muziekvereniging een vergunning voor het inzamelen van oud papier door middel van huis-aan-huis inzameling. Met De Kluijver als grote aanjager. Sindsdien is zo’n 3,5 miljoen kilo oud papier ingezameld.

Wethouder Japenga overhandigde de heer De Kluyver namens de vereniging een mooie legpenning, speciaal voor deze vereniging gemaakt.

De heer De Kluyver was van 1968 tot 1995 voorzitter, leidde het jeugdorkest, leidde muzikan- ten op, zorgde voor de catering bij concerten en activiteiten en was actief bij de fondsenwerving. In de jaren tachtig was hij actief bij de organisatie van de aubade en het avondconcert op Koninginnedag.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk