Lokaal

Oproep voor deelnemers aan wooninitiatief ASS-Wonen Ridderkerk

Er wordt gezocht naar (jong)volwassenen met ASS, die een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau hebben en zonder agressie zijn, samen met hun ouder(s) uit de omgeving van Ridderkerk, voor een wooninitiatief.

In Ridderkerk is de realisatie van een kleinschalige woonvorm in een appartementencomplex gepland. Dit omvat 7 levensloopbestendige zelfstandige zorgwoningen en 1 begeleiderswoning. De bouw moet nog starten en hoewel nog niet alles vaststaat, wordt er interesse getoond voor potentiële bewoners. De begeleiding wordt zowel vanuit de begeleiderswoning als op individuele basis (naar behoefte) geboden.

De toekomstige bewoners dienen een eigen inkomen (via werk of Wajong) te hebben, werk/dagbesteding te volgen, financieel gezond te zijn (zonder schulden) en vrij van verslavingen. Een WLZ-indicatie GGZ-wonen is essentieel en de huur zal onder de huurtoeslaggrens blijven.

Dit initiatief is een ouderinitiatief, waarbij van ouders wordt verwacht dat ze actief meedenken en meehelpen om dit project te laten slagen. Voor meer informatie over dit initiatief kan er gemaild worden naar stassridderkerk@gmail.com, waarna contact opgenomen wordt voor een oriënterend gesprek.