Lokaal

Ingezonden: Investeren in de wijkteams

De coronacrisis stelt ons allen op de proef. Het raakt onze gezondheid, onze levenswijze, ons inkomen, onze sociale contacten. De een wordt er meer door geraakt dan de ander. De (gezondheids)zorg stond en staat voor grote uitdagingen. Wie ‘meer vlees op de botten heeft’, kan beter tegen een stootje dan iemand die minder reserve heeft. Nu de coronacrisis langer duurt, grijpt het nog dieper in bij de mensen die het al niet breed hadden of minder veerkracht hebben. De sociale wijkteams staan klaar voor jong en oud als je extra zorg nodig hebt. Maar ook als je je baan verliest, je winkel moet sluiten, je opdrachten opdrogen. Diverse media berichtten de afgelopen weken dat door de crisis bij veel mensen veel stress ontstaat. En dat heeft weer invloed op spanningen in relaties, huiselijke geweld en kindermishandeling, uitzichtloosheid, somberheid en depressies. De sociale wijkteams zijn in het leven geroepen om snel en nabij professionele hulp te bieden als men er op eigen kracht of met alleen steun van de omgeving niet meer uitkomt. Al eerder waren er vragen of de wijkteams wel voldoende zijn toegerust om alle vragen op het gebied van jeugdzorg, relaties, verlies van werk, ziekte, rouw, eenzaamheid enz. op te pakken. Op dit moment worden urgente vragen opgepakt, maar is er ook een wachtlijst van 50 hulpvragen die noodgedwongen wachten. Als zorg en hulp te lang uitblijven, wordt het steeds lastiger om mensen te helpen. De PvdA Ridderkerk wil daarom dat die wachtlijst snel wordt teruggebracht. Er is door het college voorgesteld om veel geld te investeren in stenen. Wij zullen met voorstellen komen om ook geld vrij te maken om te investeren in zorg en toekomstperspectief voor mensen, onder meer door de wijkteams op te schalen.

Jeroen Rijsdijk
Arianne Ripmeester
Jilles Soffree
PvdA Ridderkerk
fractie.ridderkerk@pvda.nl