Lokaal

Intentieoverkomst Knarrenhof Ridderkerk

Op 2 maart 2020 heeft er een grote bijeenkomst plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Ridderkerk, vertegenwoordigers van Stichting Knarrenhof en de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk. In die vergadering zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Belangrijke onderdelen daarin zijn het maken van een proefverkaveling, het uitbrengen van een grondbod voor een locatie in de polder ‘t Zand én de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen deze twee partijen. Daarna moet een collegevoorstel worden opgesteld door de projectleider van de gemeente, waarna het College en de raad een besluit nemen.

Inmiddels is het grondbod in april 2020 uitgebracht door Knarrenhof, waarna de onderhandelingen zijn gestart over de intentieovereenkomst. Deze onderhandelingen over de randvoorwaarden waaronder de grondaankoop plaats gaan vinden lopen nog steeds. Voor Knarrenhof is het belangrijk dat de tijd wordt verkregen om samen met de toekomstige bewoners het hof vorm te kunnen geven binnen de randvoorwaarden van de gemeente en de eigen wensen. Belangrijk is dat de grond pas wordt afgenomen als de groep aspirant bewoners, gemeente en de Knarrenhofgroep akkoord gaan met het plan en de bouwvergunning is afgegeven.

In de commissievergadering van de gemeente Ridderkerk 30 september 2020 jongstleden is door de daar aanwezige wethouder wel gesproken over besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021 of zoveel eerder als mogelijk.

Het terrein is bouwrijp gemaakt en is gesitueerd op de hoek Donkerslootweg en Vlietlaan, fase 7 van de ontwikkeling ’t Zand. In de plannen van de gemeente waren hier eerst gezinswoningen gepland. De initiatiefgroep Hof van Ridderkerk heeft zich hard gemaakt om op deze locatie het Knarrenhof mogelijk te maken. Op genoemde plek kunnen maximaal 27 grondgebonden woningen met gezamenlijk hofhuis en tuin komen. In het hof komen koopwoningen in de vrije sector en sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporatie.

Na het definitief ondertekenen van de intentieoverkomst met de gemeente zijn de randvoorwaarden, waaronder het hof gerealiseerd kan worden, bekend. De wens is dan daarna zo spoedig mogelijk de bijeenkomst met alle Knarrenhof belangstellenden op te starten en in 2021 de contouren van het project samen met u allen rond te krijgen.