Internationaal debat in raadzaal gemeentehuis

Leerlingen van het Gemini College en Italiaanse leerlingen debatteerden vrijdag 10 mei in de raadzaal van het gemeentehuis. Het debat is een jarenlange traditie en onderdeel van een uitwisselingsprogramma van het Gemini.

Wethouder Marco Oosterwijk heette de leerlingen en docenten hartelijk welkom in het gemeentehuis. Hij vertelde kort iets over de raadzaal, de plek van het politieke debat en zijn rol als lid van het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens legde hij als voorzitter en daarmee ‘de leider van het debat’ uit wat de regels zijn. De voorzitter stuurt het debat en geeft debaters het woord.

Voor of tegen?

De leerlingen maakten vier groepen. Twee daarvan gingen met elkaar in debat over het volgende: ‘Iedere volwassene moet standaard orgaandonor zijn.’ De twee andere groepen bespraken de voors en tegens van de stelling: ‘Nederland en Italië moeten uit de Europese Unie stappen.’

In de eerste ronde mochten ze zelf niet kiezen of ze voor of tegen waren. Het kan gebeuren dat je eigenlijk voor de stelling bent en tijdens het debat moet doen alsof je fel tegen bent , of andersom.

Begrip voor elkaar

Er ontstonden goed en scherpe gesprekken in het Engels. Op deze manier leren jongeren begrip te hebben voor elkaars standpunten. De jury bestaand uit de schoolleiding en Marco Oosterwijk wees de Italiaanse student Andrea Mattioli en Zoë van der Werf van het Gemini aan als de twee beste debaters. Zij kregen hiervoor een klein presentje. De leerlingen, docenten en de gemeente kijken er met plezier op terug: op naar 2020!