Lokaal

Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Zondag 20 maart 2022 is er een internationale samenkomst met als thema “grenzeloze liefde”. De samenkomst vindt plaats in de Boezemkerk, Petoriusstraat 2. De spreker is Arjo van Eijsden.

Er wordt bij deze samenkomst vertaalt in het Engels, Arabisch en Farsi. Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma.

De aanvang is 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur zijn de kerkdeuren aan de open. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie, thee en fris.

Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.

Meer informatie: https://internationalserviceridderkerk.nl en www.facebook.com/internationalserviceridderkerk.