Is dit het gewenste resultaat van het nieuwe afvalplan?

Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe Ridderkerkse afvalplan volledig in werking. Vanaf die datum wordt het PMD afval in plastic zakken niet meer apart opgehaald maar moet dit bij het standaard restafval worden gedaan.

De ervaring leert dat in veel wijken van Ridderkerk nog plastic zakken met PMD afval aan diverse lantaarnpalen hangen. De inwoners zijn duidelijk nog niet gewend aan de nieuwe inzamelprocedure. Dit levert zeer veel onnodig zwerfafval op in het straatbeeld van Ridderkerk.

Ondergrondse afvalcontainer Mr. Troelstrastraat

Ook zijn de diverse ondergrondse containers met restafval of papier regelmatig overvol zodat het afval gemakshalve maar naast de containers wordt gezet. Dit nodigt dan weer andere mensen uit om grof afval hierbij te zetten met als gevolg een zeer rommelig straatbeeld.

Wethouder Marten Japenga is van mening dat 2020 als een overgangsjaar moet worden aangehouden, maar of de communicatie richting de inwoners van Ridderkerk voldoende duidelijk is geweest blijft de vraag.