Lokaal

Jong Ridderkerk heeft goede ideeën

Wie kan het beste bedenken wat er voor kinderen nodig is in Ridderkerk? De kinderen zelf. Daarom presenteerden zo’n veertig jongeren en kinderen donderdag 17 oktober hun ideeën aan wethouders Marten Japenga en Henk van Os.

Wethouder Japenga sprak namens de toehoorders zijn dank uit voor de goede ideeën. ,,Er zitten plannen tussen waarmee we aan de slag kunnen. Het mooie vind ik dat er ook dingen gepresenteerd zijn die we zelf niet zouden hebben bedacht.’’ Het college krijgt binnenkort een dik rapport vol ideeën van stichting Open Limonade, die het traject samen met de gemeente organiseerde. Want er zijn zoveel ideeën dat niet alles donderdagmiddag in de presentatie paste.

Leerlingen van groep 7 en van het voortgezet onderwijs dachten mee over diverse onderwerpen die spelen binnen de gemeente: sport, kunst en cultuur en preventie van alcohol- en drugsgebruik. Maar er waren ook goede ideeën die niet in die categorieën pasten. Zo pleitte Mees voor een regenboog-zebrapad en zag een andere leerling meer in een zebrapad met muziek, waarmee je dansend kunt oversteken. Laurens vroeg aandacht voor de verlichting en veiligheid op de Hoogzandweg. Welmoed vroeg leerlingen op mavo, havo en vwo dezelfde verzorgingslessen te geven als de leerlingen van basis kader. Bijvoorbeeld koken, wassen en hoe je iemand kunt helpen als er iets gebeurt.

De kinderen zien veel verbeterpunten voor Ridderkerk, zoals meer activiteiten voor jongeren van vijftien tot achttien jaar. Maar Ridderkerk is volgens hen ook heel leuk. Vooral door de gezellige mensen die er wonen, maar ook de kinderboerderij en vele speelplekken worden gewaardeerd. Het idee is geopperd op scholen cultuurdagen te houden, waarop er verschillende activiteiten zijn, zoals kleien en muziek maken. Leerlingen van groep 7 en van het voortgezet onderwijs dachten mee over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Een idee dat bij de aanwezige culturele partners in goede aarde viel was een kunstroute voor kinderen.

Om kinderen achter hun Playstation vandaan te krijgen, was er een voorstel voor een Glow-in-the-dark-tocht in het Waalbos. Een leerling van het voortgezet onderwijs vroeg om een locatie waar leerlingen verplicht kennismaken met muziek maken, om een nieuwe passie te ontdekken en stress te verlagen.

Meer naar buiten was een thema dat ook bij sport terugkwam. Zo werd er een hardlooptocht door Ridderkerk geopperd waarbij zwerfafval wordt opgeruimd. Ook werd gevraagd om fitnessobjecten bij speeltuinen, zodat ook oudere kinderen als volwassenen fitter kunnen worden.