Lokaal

José Leenders Ridder Oranje-Nassau 

José Leenders ontving vrijdag 16 juni 2023 een koninklijke onderscheiding. De Ridderkerkse werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange inzet voor de metaalnijverheid.

Burgemeester Marco Oosterwijk reikte de onderscheiding uit in Rotterdam, waar Leenders afscheid nam van de Koninklijke Metaalunie (15.000 aangesloten leden) en Stichting Opleiding en Ontwikkeling Metaalnijverheid.

In Ridderkerk was José Leenders was jarenlang betrokken bij de Ridderkerkse hockeyclub De Waele, die inmiddels niet meer bestaat. Ze was bestuurslid, trainer, coach, zaalhockeycommissaris en technisch commissaris. Leenders richtte ook een mini-jeugdeftal en een damesveteranenteam op. In haar woonplaats zette ze zich verder in voor Stichting Kinderopvang Ridderkerk, waar ze zes jaar bestuurslid was.

In de metaalbranche was Leenders bestuurslid en voorzitter van het district Zuid-Holland van de Koninklijke Metaalunie. Ze was mede-initiatiefnemer voor het Expertisecentrum Precisietechniek Zuid-Holland en betrokken bij diverse projecten om bij jonge mensen via het onderwijs interesse te kweken voor de metaalbranche. Daarnaast was ze lid van de financiële commissie, de onderwijs­commissie en de Raad van Bestuur van de Koninklijke Metaalunie. Ook Stichting Opleidingen Metaal in Woerden mocht van haar visie gebruikmaken, evenals de Stichting Productiviteit Kwaliteit Management in de Metaal.

In haar werk toonde Leenders een oog en een warm hart voor de menselijke kant, het opleiden en ontwikkelen van jonge mensen en de belangen van kleine bedrijven in de sector. Ook ijverde ze voor goede verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de branche. Ze zag haar werk bij de Metaalunie al eerder bekroond met de benoeming tot Lid van Verdienste.

Burgemeester Oosterwijk was onder de indruk van de inzet van José Leenders. “U hebt veel betekend voor de samenleving. De Ridderkerkse samenleving, maar vooral voor de wereld van de metaalnijverheid. De mensen zullen u gaan missen – dat weet ik zeker.”

Foto: Michel Mees