Jubilarissen bij Harmonie Slikkerveer

Afgelopen zaterdag 4 januari was de traditionele en drukbezochte nieuwjaarsreceptie van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer.

Het bestuur was blij verrast met de grote opkomst, waaruit blijkt dat de Harmonie nog springlevend is. Na iedereen een voorspoedig 2020 te hebben gewenst memoreerde voorzitter Ton Schouwenburg aan de grote werkzaamheid van de leden.

Naast muziekmaken moet er veel werk worden verricht om de vereniging voort te laten bestaan. De werkzaamheid van bestuur en alle leden van de vereniging is noemenswaardig in een lastige tijd waar het orkest momenteel ook nog eens in de hoek zit waar de klappen vallen vanwege krimp en vergrijzing.

Het project “De Blazersbende” , welke geïnitieerd is door Ronald Willemstein, moet o.a. een omkeer brengen waar jeugdige basisschool leerlingen algemene muzikale vorming krijgen aangeboden met instructie / instrumenten vanuit de vereniging. Fanfare is toch een typisch Nederlands product, welke ook nog wordt ondersteund door landelijke inzet door o.a. Koningin Maxima.

Jubilarissen

Een 2 tal leden van de Harmonie Slikkerveer weten zeker hoe fijn het is om lid te zijn van een muziekvereniging. Ron Verwaal werd gehuldigd voor een 40-jarig lidmaatschap en Huug de Koning zelfs voor vijftig jaar !

Ron Verwaal, geen onbekende bij Harmonie Slikkerveer, heeft een indrukwekkende staat van dienst: jeugdbestuur, bestuur, drumbrandcommissie, onderhoudscommissie, oude kranten sjouwer, vervoerder, rommelmarkt marktmeester, hovenier … en wat we nog vergeten zijn. Ron speelt groot slagwerk en melodisch slagwerk bij het orkest ( o.a. triangel ) en ook als tamboer bij de drumband.

Huug de Koning is een echte Bolnessenaar welke 50 jaar geleden werd gevraagd om bij Harmonie Slikkerveer te komen spelen. Ook Huug heeft een aanzienlijke staat van dienst: zo heeft hij o.a. jarenlang alle oud papier opgeruimd welke naast de container werd gedumpt, elke dag opnieuw,  ook is hij bibliothecaris: een ogenschijnlijke ondankbare taak waar veel tijd mee gemoeid is om alles uit te zoeken, te verdelen en weer terug te krijgen om te bewaren. Huug speelt in het orkest de Bas bij Harmonie Slikkerveer.

Als je al zo lang bij een vereniging bent dan heb je je sporen wel verdiend binnen de verenging en heb je het nodige meegemaakt. Bergen en dalen horen hier bij, maar Huug is Harmonie Slikkerveer altijd trouw gebleven en daarvoor is door de leden besloten  Huug te benoemen als ere-lid van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer.

Beide jubilarissen kregen een fraaie oorkonde,  Ron een gouden reversspeld, en Huug een antiek-zilveren reversspeld van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen. Huug kreeg ook nog de reversspeld als Ere lid van Muziekvereniging Harmonie, ontworpen en gemaakt door edelsmid Lisanne van de Pligt. Uiteraard zijn beide jubilarissen ook verwend met bloemen en een cadeaubon.

Man/vrouw/ploeg van het jaar

Volgens traditie wordt er ieder jaar een man/vrouw/ploeg van het jaar gekozen. Dit jaar is dat geworden Marion Boutkan – Rook.
Ook Marion met een hart voor Harmonie Slikkerveer is niet onbekend. Zij heeft zich jaren lang ingezet als secretaris in het bestuur en loopt zich ook het vuur uit de sloffen voor de vereniging. Zij zet zich altijd in bij concerten/acties/rommelmarkt enz. en zij is het die elke keer fantastische prijzen inkoopt voor de bingo van Harmonie Slikkerveer. Eigenlijk moet zij de prijs delen met haar gezin. Haar man Jan en zoon Nick zijn ook altijd te vinden als vrijwilliger bij Harmonie Slikkerveer. De voorzitter bedankte Marion voor haar inzet met bloemen en een cadeaubon naar keuze te besteden.


Verder werd die avond teruggekeken naar het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de plannen voor 2020. Zo vond een extra feestelijke start plaats van het nieuwe jaar 2020 bij Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer.