Kade Boelewerf Ridderkerk in beeld als plek asielschip

De kade van de Boelewerf in Bolnes lijkt op dit moment de meest kansrijke plek om daar een schip voor de opvang van asielzoekers te laten afmeren. De plek komt naar voren na een eerste inventarisatie van verschillende locaties.

Om het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) te helpen, zoekt de gemeente naar een plek om tijdelijk (tot uiterlijk 1 februari 2022) vijftig tot zeventig asielzoekers onderdak te bieden op een schip aan de rivieroever. Na hun verblijf op het schip dient het COA te zorgen voor huisvesting elders.

Volgende week wordt de locatie Boelewerf nader bestudeerd. Vertegenwoordigers van gemeente (inclusief de havenmeester), COA, politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings- organisatie in de Regio) zijn aanwezig bij het locatiebezoek.

Na het locatiebezoek kan worden vastgesteld of de kade van de Boelewerf inderdaad geschikt is. In de tussenliggende tijd voert de gemeente gesprekken met het COA over alles wat nodig is en geregeld moet worden om de tijdelijke opvang veilig en humaan te kunnen laten plaatsvinden.

Achtergrond

Door de ontwikkelingen in Afghanistan is er een verhoogde instroom van asielzoekers in ons land. Het COA heeft een tekort aan opvangplaatsen. De asielzoekerscentra (AZC’s) zitten overvol, door de verhoogde instroom in combinatie met de krapte op de woningmarkt.

De gemeente Rotterdam en enkele andere gemeenten in de regio willen rivierschepen inzetten als tijdelijke opvanglocatie. Andere gemeenten aan de rivier, waaronder Ridderkerk, is gevraagd zich bij dit initiatief aan te sluiten om het COA te ontlasten. Het Ridderkerkse college heeft toegezegd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Foto’s: Wessel Dekker