Lokaal

Kamerleden op bezoek bij Stichting Bram

Tweede Kamerleden Daan de Kort (VVD) en Paul van Meenen (D66) brengen vrijdag 11 maart 2022 een werkbezoek aan Stichting Bram. Zij willen met eigen ogen zien wat de meerwaarde is van een initiatief als dit voor het onderwijs.

De door Marjon de Vries opgerichte stichting zorgt er sinds 2013 voor dat kinderen met en zonder handicap samen naar school kunnen gaan.

Het idee voor Stichting Bram ontstond toen Marjon en Mark ouders werden van hun meervoudig gehandicapte zoon Bram. Toen hij drie was, meldden zij Bram aan bij een reguliere peuterspeelzaal. Marjon bedacht hoe mooi het zou zijn als binnen een reguliere basisschool een klas voor kinderen met een meervoudige handicap zou worden gevormd. In OBS De Botter vond zij een enthousiaste partner. In september 2013 ging de eerste groep van start.

Al snel bleek de meerwaarde van een groep met kinderen met een handicap binnen een reguliere school. Marjon: ,,De kinderen van De Botter leren dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. De kinderen van Stichting Bram horen er echt bij. Ze groeien samen op, waarbij de kinderen van De Botter een voorbeeldfunctie hebben voor onze kinderen.’’ 

Marjon wijst ook op de grote meerwaarde van deze aanpak voor ouders van kinderen met een handicap, die op deze manier naar dezelfde school kunnen als hun broertjes en zusjes. ,,Deze ouders staan met alle andere ouders op het schoolplein. Hun kinderen op straat herkend door leeftijdsgenoten, omdat ze met elkaar op school zitten. Ook de ouders horen er dus echt bij.’’

De formule is een mooi voorbeeld van passend onderwijs. Vanwege een debat over dit thema komen de twee kamerleden vrijdag naar Ridderkerk. Voorzitter Henk-Willem Laan van Het Gehandicapte Kind (NSGK) zal iets vertellen over de Samen naar School Klassen, waarvoor Stichting Bram het voorbeeld is. Marjon de Vries neemt de gasten – naast de kamerleden zijn ook de Ridderkerkse wethouders Laurens Franzen en Henk van Os en verschillende andere betrokkenen aanwezig – mee door de school om de grote waarde van de samenwerking te laten zien.

Ook gaat Marjon in op het voornemen van Stichting Bram om met een groep te starten op het voortgezet onderwijs. In samenwerking met De LeerOnderneming hoopt Stichting Bram vanaf volgend schooljaar een groep te hebben binnen een reguliere VO-school. De LeerOnderneming, een school voor 10-14 onderwijs, is gevestigd in het Gemini College. Dankzij een aangenomen motie in de gemeenteraad wordt deze samenwerking tussen Stichting Bram en De LeerOnderneming momenteel door de gemeente onderzocht.

,,Als die groep er komt, zouden ouders met meervoudige gehandicapte kinderen ook de keuze kunnen maken voor De LeerOnderneming, waardoor zij dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als kinderen zonder handicap’’, besluit Marjon.