Lokaal

Kennismaken met ambtelijke organisatie

De onlangs benoemde wethouder Laurens Franzen is begonnen aan een serie kennismakingsgesprekken met de gemeentelijke organisatie.

Maandag 3 juni ontmoette hij de medewerk(st)ers van het Wijkteam. Dat bestaat uit professionals op hel gebied van welzijn en zorg, met kennis van opvoedondersteuning, jeugd-ggz, leven met een beperking en maatschappelijk werk.

Daarnaast werkt het Wijkteam samen mei andere deskundigen in en buiten de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld huisartsen, het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet en maatschappelijke partners in de wijken (sportverenigingen, kerken).

Bron: Gemeente Ridderkerk