Lokaal

Kerstfeest voor anderstaligen in de Boezemkerk

Van harte welkom om het kerstfeest te vieren tijdens de Internationale samenkomst op zondag 25 december 2022 die begint om 15:30 uur in de Boezemkerk, Pretoriastraat 2 in Bolnes.

Het thema is “Jezus is The Light in the darkness”, gelezen zal worden Mattheüs 1 vers 18-25, vers 23, Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

De spreker is Ron Hofland. Deze samenkomst is bedoeld voor statushouders, vluchtelingen en mensen met een migrantenachtergrond. Er wordt gezorgd voor vertalingen in het Engels, Arabisch en Farsi.

Actuele informatie vindt u op de website internationalserviceridderkerk.nl en www.facebook.com/internationalserviceridderkerk.

Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.

Voor de allerkleinsten is er een crèche, iedereen is bij deze samenkomst van harte welkom.