Keurmerk Veilig Ondernemen voor Dillenburgplein

Op vrijdag 22 maart 2019 ontvingen de ondernemers van het Dillenburgplein en wethouder Henk van Os de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Deze werd uitgereikt door Mark van Zanten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voorzitter van BIZ Dillenburgplein Edwin Paardekooper nam daarbij niet alleen het officiële certificaat aan, maar ook de speciale KVO-stoeptegel die een prominente plek zal krijgen op het Dillenburgplein.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een georganiseerde wijze van samenwerken tussen gebruikers, beheerders en handhavers van een winkelgebied. De ondernemers, de gemeente en de politie hebben daarvoor een gezamenlijk plan opgesteld en gaan gericht werken aan een schoon, heel en veilig Dillenburgplein. De 1ste ster is de bekroning van het plan en de voorbereidingen die daarvoor door alle partijen zijn gedaan.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk