Kinderen Stichting Bram naar Gemini College

In september start er een groep van Stichting Bram op het Gemini College. Daarmee maakt de stichting een stap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs.

Stichting Bram biedt zorg, begeleiding én onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in de leeftijd vanaf drie jaar. De huidige twee groepen van Stichting Bram zijn te vinden op OBS de Botter.

Stichting Bram heeft de wens om ook een groep te starten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De gemeente Ridderkerk, schoolbestuur OZHW, de directie van het Gemini College en Stichting Bram besloten na verschillende gesprekken, dat er na de zomer een groep kan starten op het Gemini College. Vijf leerlingen stromen dus door vanuit OBS de Botter naar het voorgezet onderwijs.

Stichting Bram

Marjon de Vries is de oprichter van Stichting Bram. Haar zoon Bram heeft een ernstige meervoudige beperking. Toen hij drie jaar oud was, gingen Marjon en haar man op zoek naar een goede onderwijsvorm voor hem. Ze vonden het belangrijk dat hij zou opgroeien met leeftijdsgenootjes met en zonder een beperking. Dit bleek lastiger dan gedacht. Op geen enkele opvang was een gemengde vorm te vinden.

Daarom besloten Brams ouders hem aan te melden op een reguliere peuterspeelzaal. Daar waren ze enthousiast over zijn komst. Dit komt mede doordat Marjon besloot zelf mee te gaan als begeleider. In 2013 startte Marjon Stichting Bram. Die maakte het mogelijk om Bram, na zijn tijd op de peuterspeelzaal, ook naar ba- sisschool De Botter te laten gaan.

Vervolg

Inmiddels is Bram dertien jaar. Op die leeftijd gaan kinderen naar de middelbare school, maar dat ligt voor Bram natuurlijk anders. Daarom wilde Stichting Bram graag de volgende stap zetten.

Wethouder Fleur Stip (Onderwijs) is blij dat het voor kinderen als Bram, nu ook mogelijk is om naar de middelbare school te gaan: “De stichting heeft op De Botter bewezen dat kinderen met en zonder beperking prima samen naar school kunnen. Het is mooi dat dit ook wordt doorgezet op de middelbare school.”

Foto: Gemeente Ridderkerk