Kinderopvang ‘Da’s Pas Leven’ moet deuren sluiten

Kinderopvang Da’s Pas Leven aan de Jasmijnstraat moet vanaf 29 april de deuren sluiten. Burgemeester en wethouders hebben de toestemming tot exploitatie ingetrokken voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

De gemeente informeert de ouders met een brief, die donderdag en vrijdag bij de ingang van de kinderopvang wordt uitgedeeld.

Op maandag 8 april houdt de gemeente in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor de ouders. De aanvang is 19 uur.

Aanleiding voor de sluiting is een recent inspectierapport van de GGD. De gezondheidsdienst is namens de gemeente belast met het toezicht op de kinderopvang. Het rapport benoemt een groot aantal overtredingen en tekortkomingen in de dagelijkse gang van zaken bij Da’s Pas Leven. Het college kan daardoor niet anders dan de toestemming tot exploitatie intrekken.

Het kinderdagverblijf  heeft drie groepen met in totaal 34 kindplaatsen. De buitenschoolse opvang heeft één groep met tien kindplaatsen.

In de afgelopen jaren heeft Da’s Pas Leven diverse aanwijzingen en lasten onder dwangsom ontvangen. De gemeente hoopte hiermee te bereiken dat de kwaliteit van de kinderopvang aan de Jasmijnstraat op het gewenste niveau zou komen. Dat is niet gebeurd.