Kleuterobservatiegroep: goede eerste resultaten

De kleuterobservatiegroep van speciaal kindcentrum De Burcht begint resultaten op te leveren. Vorig schooljaar begon een pilot om leerlingen tussen vier en zeven jaar die achter dreigen te raken in hun ontwikkeling, extra te ondersteunen.

De pilot wordt uitgevoerd met samenwerkingsverband RiBA. De gemeente ondersteunt de pilot met een subsidie. Wethouder Laurens Franzen bezocht de school om kennis te nemen van de eerste resultaten.

En die zijn hoopgevend. In de observatiegroep van maximaal tien kinderen zorgen de specialistische leerkracht en onderwijsassistent voor extra aandacht. “Kinderen bloeien daarvan op en leren zich in een groep te ontwikkelen. De specialistische aanpak laat mooie resultaten zien, waardoor zelfs kinderen kunnen terugkeren in het regulier onderwijs’’, zegt directeur Lisette Korporaal.

Toch zijn hiermee niet alle zorgen verdwenen. Voor de ontwikkeling van het kind is ook de thuissituatie van cruciaal belang. En daar heeft de school maar beperkte invloed op. Samenwerking met de wijkteams bijvoorbeeld is dan ook heel belangrijk om het zorgpakket voor de kinderen compleet te maken.

“Met onze steun aan deze pilot willen we voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten en er een beroep op jeugdhulp gedaan moet worden’’, zegt wethouder Franzen.

Op de foto boven staan Claudia Nolte en Trudie van Kwawegen; de ‘juffen’ van de kleuterobservatiegroep. | Gemeente Ridderkerk