Lokaal

Klimaatvisie: inwoners stimuleren om duurzaam te leven

Gemeente Ridderkerk gaat inwoners aanmoedigen duurzamer te leven. Dat staat in de ‘Klimaatvisie, de route naar 2050’. Een plan om in 2050 zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Ook wil de gemeente samenwerken met bedrijven om de leefomgeving te verduurzamen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Klimaatvisie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De behandeling is op 3 juni 2021.

Thema’s

In de Klimaatvisie staan verschillende thema’s, zoals duurzaam vervoer, hergebruik van grondstoffen, minder afval, duurzaam inkopen, minder plastic verpakkingsmateriaal en minder voedselverspilling. De gemeente wil inwoners en bedrijven bewust maken van hun eigen aandeel en wil hen stimuleren dit aan te pakken. We geven zelf het goede voorbeeld met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en de aanpassing in ons wagenpark.

Handen ineenslaan

Wethouder Marten Japenga (duurzaamheid): “Klimaatverandering treft iedereen. Daarom moeten we de handen ineenslaan om dit tegen te gaan. Het vraagt een aanpassing van ons gedrag en onze levensstijl. Met de Klimaatvisie wil de gemeente samen met ondernemers, organisaties, inwoners en bijvoorbeeld ener- giecorporatie de Groene Stroom de gevolgen van het veranderende klimaat beperken en zelfs tegen- gaan. Denk aan wateroverlast, hittestress, verdroging of het uitsterven van dieren en planten’’.

Gemeente Ridderkerk heeft met buurgemeenten in de BAR-regio de Erasmus Universiteit (EUR) opdracht gegeven op zoek te gaan naar manieren om bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren duurzamere keuzes te maken.

Foto: Gemeente Ridderkerk