Knarrenhof Ridderkerk wordt verder ontwikkeld

Op 16 december 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders in Ridderkerk ingestemd met de intentieovereenkomst tussen gemeente en Stichting Knarrenhof. Dit betekent dat de werkgroep Hof van Ridderkerk nu een jaar de tijd krijgt om samen met de toekomstige bewoners een plan te ontwikkelen voor 27 woningen.

Deze woningen komen in het uitbreidingsplan ’t Zand, fase 7 op de hoek van de Donkerslootweg en de Vlietlaan.

Knarrenhof heeft een eerste verkavelingsschets gemaakt om te onderzoeken of 27 grondgebonden woningen haalbaar zijn op deze locatie. Deze schets is de basis geweest voor de overeenkomst met de gemeente.

Komend jaar wordt onderzocht welk plan definitief haalbaar wordt op deze locatie binnen de randvoorwaarden van de gemeente en welke wensen er bij u individueel en gezamenlijk leven. Het doel is eind dit jaar een definitief ontwerp te realiseren, waar u en de gemeente akkoord mee zijn.

Wat betekent dit voor de komende tijd? De Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Stichting Knarrenhof sturen alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof informatie en een woonwensenenquête om verder te gaan met de planontwikkeling. Helaas is een fysieke bijeenkomst op dit moment niet haalbaar.

Doel van de informatie is dat men kennis maakt met de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Knarrenhof, en iedereen te informeren over het plan en de werkwijze van Stichting Knarrenhof. In de digitale enquête is ook ruimte voor het stellen van vragen. Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Hof in Ridderkerk.