Koninklijke hulde voor organist W. van Pelt

De heer W. van Pelt uit Ridderkerk heeft donderdagavond uit handen van burgemeester Anny Attema een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijn 50-jarig jubileum als organist van de Eben Haëzerkerk in Slikkerveer was aanleiding voor zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast de zondagse kerkdiensten begeleidde hij ook vele trouw- en rouwdiensten. En hij zorgde er samen met de orgelbouwer voor dat het instrument in goede conditie bleef.

Naast zijn dagelijks werk als applicatiebeheerder bij het Wartburg College en het verzorgen van het orgelspel was en is de heer Van Pelt op nog veel meer fronten actief als vrijwilliger. Zo is hij lid van de participantenraad van verzorgingshuis Riederborgh namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente hier in Slikkerveer. Vanaf 1988 was hij vijftien jaar lid van de reservepolitie. Op de locatie Guido de Brès van het Wartburg College was hij van 2011 tot 2015 vrijwilliger in de mediatheek. Sinds het schooljaar 2011-2012 is hij lid van de vertrouwenscommissie van de Ds. G. H. Kerstenschool in onze gemeente. Sinds 2013 is de heer Van Pelt lid van het bestuur van christelijke boek- en muziekhandel De Kandelaar aan de Sint Jorisstraat. Eerst als tweede penningmeester en sinds 2018 als eerste penningmeester. En tenslotte is hij sinds 2013 vrijwilliger in verpleeghuis Salem, op de bewonersafdeling Korenaar.

Naast zijn dagelijks werk als applicatiebeheerder bij het Wartburg College en het verzorgen van het orgelspel was en is de heer Van Pelt op nog veel meer fronten actief als vrijwilliger. Zo is hij lid van de participantenraad van verzorgingshuis Riederborgh namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente hier in Slikkerveer. Vanaf 1988 was hij vijftien jaar lid van de reservepolitie. Op de locatie Guido de Brès van het Wartburg College was hij van 2011 tot 2015 vrijwilliger in de mediatheek.

Sinds het schooljaar 2011-2012 is hij lid van de vertrouwenscommissie van de Ds. G. H. Kerstenschool in onze gemeente. Sinds 2013 is de heer Van Pelt lid van het bestuur van christelijke boek- en muziekhandel De Kandelaar aan de Sint Jorisstraat. Eerst als tweede penningmeester en sinds 2018 als eerste penningmeester. En tenslotte is hij sinds 2013 vrijwilliger in verpleeghuis Salem, op de bewonersafdeling Korenaar.