Koninklijke hulde voor tien Ridderkerkers

De jaarlijkse lintjesregen daalde dinsdag 26 april 2022 neer op tien inwoners van Ridderkerk. De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen door burgemeester Anny Attema vond plaats in de Hofzaal aan het Koningsplein.

Hans Sloot werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden Wilma Bracké, Wim Buijing, Anja de Geus, Coby van Houdt-Los, Maarten de Keizer, Douwe en Marian Rink, Adri Kampman en Sylvia Timmerhuis.

Tientallen familieleden en bekenden van de gedecoreerden waren er vanaf de tribune getuige van. Dat kon weer sinds 2019, want in de afgelopen twee jaar mochten er vanwege de coronamaatregelen veel minder mensen de jaarlijkse uitreiking bijwonen.

De achtergrond en verdiensten van de tien gedecoreerde Ridderkerkers zijn heel divers. Toch ziet burgemeester Attema ook overeenkomsten. ,,Het zijn allemaal mensen met een open oog en een warm hart voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Dat uit zich op verschillende manieren, maar dat is wel de rode draad: een enorme betrokkenheid bij de samenleving en de belangeloze inzet voor de medemens.”

Hans Sloot werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met de opleidingen, cursussen en trainingen van zijn in Ridderkerk gevestigde bedrijf Care Training Group heeft hij de Intensive Care-zorg in ziekenhuizen in Nederland en België op een hoger plan getild.

Wilma Bracké organiseerde allerlei activiteiten voor de leerlingen van basisschool De Wingerd. Ook was zij achttien jaar vrijwilliger voor de Voedselbank. Ze trok op met SchulpHulpmaatje, wijkteams, Vluchtelingenwerk en de gemeente.

Wim Buijing is de initiator van Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) in 1996. Hij is bestuurder, spin in het web en sinds 2019 beheerder van het gebouw. Hij organiseerde met de winkeliersvereniging de paardenmarkt. Hij zet zich dag en nacht in voor ‘zijn’ stichting.

Anja de Geus was mantelzorger en heeft veel betekend voor Het Huys tehn Donck. Ze is nauw betrokken bij het Wijkideeteam Slikkerveer en Donckse Fair en is sinds 2006 bestuurslid en secretaris van Tennisvereniging ’t Donckse Bos. Bij Kledingbank Ridderkerk coördineert ze de Verjaardagstas. Bij Derby Zwijndrecht is ze ruim vijftien jaar allround vrijwilliger.

Coby van Houdt is sinds 1987 liefdevol aanwezig in het leven van haar verstandelijke beperkte nicht Elly van der Waal. In de Maranathakerk is ze al ruim veertig jaar actief. Ze organiseert uitstapjes voor ouderen, coacht jongeren en zet acties op om geld op te halen voor de verbouwing van de kerk. Daarnaast is ze vrijwilliger in boekhandel De Kandelaar en is ze tien jaar actief geweest voor Het Passion in Hummelo, een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen.

Maarten de Keizer zat van 1986 tot 2010 in de ondernemingsraad van PCM Uitgevers. Opkomen voor het personeel deed hij ook als belangenbehartiger vanuit vakbond FNV. Hij zette een nieuwe vorm van hulp op voor werknemers die werkloos werden. Tussen 2012 en 2015 was hij vrijwilliger bij Sport en Welzijn. Tussen 1995 en 2007 was hij bestuurslid van bewonersraad Progressie van Wooncompas. Hij stond aan de wieg van het voetbaltoernooi voor groep acht-leerlingen van de basisscholen.

Douwe en Marian Rink zijn al sinds 2000 pleegouder bij Enver. Er woonden 23 kinderen bij hen voor een kortere of langere periode. Vier pleegkinderen met een beperking brengen zij nu samen tot volwassenheid. Mevrouw Rink verruilde haar maatschappelijk loopbaan voor deze zorg. Meneer Rink heeft naast zijn intensieve gezin ‘gewoon’ een fulltime baan als manager. Mevrouw Rink was tien jaar lang lid en voorzitter van de Pleegouderraad. Ze ijverde voor stevige ondersteuning van pleegouders, initieerde een scholingsprogramma en pleegouder-buddy’s.

Adri Kampman werd in 1999 bestuurslid van de Historische Vereniging in haar geboortedorp Hardinxveld-Giessendam. Van 2002 tot 2021 was ze penningmeester. Sinds 2007 is mevrouw Kampman vrijwilliger in de Maranathakerk, gaf leiding aan vrouwenstudievereniging Ante Meridiem en coördineerde het tellen van de collecteopbrengst. Bij vrouwenorganisatie Passage Rijsoord is ze sinds 2011 mede-presidente en nam ze het initiatief voor allerlei activiteiten. Haar leven lang was ze mantelzorger voor haar moeder, familieleden, man en kerkleden.

Sylvia Timmerhuis is sinds 1995 vrijwilliger in diverse functies voor Stichting Kinderopvang Ridderkerk. Ze werd later voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat deed ze vol passie, ondanks haar kwetsbare gezondheid en de constante verandering in de wereld van de kinderopvang. Ze cijferde zichzelf vaak weg, om anderen te laten excelleren. Inmiddels is mevrouw Timmerhuis na 26 jaar afgezwaaid als vrijwilliger bij de stichting.