Koninklijke onderscheiding voor Gert-Jan de Looze

Bij zijn afscheid als voorzitter van de SGP Kiesvereniging De Hoop is Gert-Jan de Looze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Anny Attema reikte de onderscheiding dinsdagavond uit tijdens een ledenvergadering van de kiesvereniging in de Bethelkerk.

De heer De Looze heeft de voorzittershamer neergelegd omdat hij tot ouderling werd gekozen in de Gereformeerde Gemeente van Ridderkerk.

Vanaf 1994 was hij lid van het bestuur van de kiesvereniging. Voordat hij in dit bestuur kwam had hij jarenlang veel werk verzet bij de SGP Jongeren in Ridderkerk. Als bestuurder zette hij zich in voor de verkiezingscampagnes, haalde hij landelijke partijprominenten over voor een spreekbeurt in Ridderkerk, en werkte hij mee aan een grote regionale bezinningsbijeenkomst in 2005. In 2004 werd hij voorzitter van de kiesvereniging.

De heer De Looze heeft mede aan de wieg gestaan van deelname van de SGP aan het college. ,,Insiders weten dat jij een niet te onderschatten rol hebt gehad in de omvorming van oppositiepartij naar besturende partij. Ik juich dat van harte toe. De SGP heeft een groot draagvlak in de Ridderkerkse samenleving. En het is goed om dat terug te zien in het dagelijks bestuur van de gemeente”, aldus burgemeester Attema.

Naast zijn betrokkenheid bij de SGP was de heer De Looze ook op andere fronten actief in de samenleving, naast zijn dagelijks werk als projectmanager bij de gemeente Rotterdam. Van 1990 tot 2002 was hij lid van de Zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente. Van 1994 tot 2002 was hij lid van de Raad van Participanten van woonzorgcentrum Riederborgh.

,,Je staat te boek als een verbinder en iemand die voor elk probleem een oplossing heeft. Als iemand die je eigenlijk niet hoorde maar die des te harder werkte. Je had kennis van zaken, bekeek alles van verschillende kanten en wist wat er speelde. Je doorzag het politieke schaakspel, en met al deze eigenschappen werd je een uitstekende voorzitter en een prima ‘linking pin’ tussen partij, fractie en wethouder”, aldus burgemeester Attema.