Lokaal

Koninklijke Erepenning voor Harpe Davids

De Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids heeft de Koninklijke Erepennning ontvangen. De koninklijke onderscheiding werd dinsdag aan voorzitter Sonja Sevenhuijsen uitgereikt door burgemeester Anny Attema tijdens een bijeenkomst in kleine kring in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Aanleiding voor het toekennen van de onderscheiding door de Koning is het honderdjarig bestaan van Harpe Davids, op 25 mei van het vorig jaar, en de betekenis van de vereniging in de Ridderkerkse samenleving. Door de coronamaatregelen konden veel jubileumfestiviteiten – met uitzondering van een expositie in de Oudheidkamer – niet doorgaan.

Harpe Davids bestaat sinds 25 mei 1920. Op 17 december van datzelfde jaar werd Harpe Davids officieel erkend door Koningin Wilhelmina. Harpe Davids heeft zich de afgelopen eeuw laten horen tijdens een ontelbaar aantal concerten en festivals onder leiding van twaalf verschillende dirigenten. Verder levert de vereniging een grote bijdrage aan vele evenementen, kerkdiensten en herdenkingen in Ridderkerk. Voorbeelden daarvan zijn de 4 mei herdenking, de Veteranendag en de herdenking bij het Lancastermonument. Harpe Davids liet mooie koraalmuziek horen bij de indrukwekkende Holocaust-herdenking bij de herdenkingsboom voor de familie Den Hartog, vorig jaar januari, vlakbij het gemeentehuis.

In de afgelopen honderd jaar heeft de vereniging veel meegemaakt. Groei en bloei, soms ook wat teruggang. Het jeugdorkest, de jeugddrumband en majorettes kwamen en ze gingen ook weer.

In de Tweede Wereldoorlog nam Harpe Davids een moedig besluit door te weigeren zich aan te sluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer. Dat was een door de Duitse bezetter ingesteld instituut. Alle kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten moesten daarbij aangesloten zijn om te mogen werken. Door de weigering lag het musiceren in verenigingsverband tot 1945 stil.Toespraak burgemeester

Een samenvatting van de toespraak van burgemeester Anny Attema, zoals ook zaterdag 29 mei 2021 is te beluisteren in het wekelijkse radioprogramma Prettig weekend tussen 10.00 en 12.00 uur.

De volledige tekst is hieronder te lezen

Dames en heren,

Ik heet u allen van harte welkom in het gemeentehuis van Ridderkerk.

Vorig jaar was alles anders, en ook dit jaar is alles anders. Dat geldt ook voor uw jubilerende vereniging. Honderd jaar Harpe Davids: vorig jaar op deze dag bereikt u deze mijlpaal. Dat zou toch gevierd moeten worden. Maar vorig jaar kon dat niet, en nu kan het nog steeds niet op de manier die u voor ogen stond: met een mooi concert voor een bomvolle zaal. Misschien gaat dat op 27 november wel lukken, in de Levensbron.

En daarom zijn wij nu hier, in dit kleine gezelschap.

Ondanks alle beperkingen ben ik blij dat we toch een feestelijke bijeenkomst konden organiseren.

Een paar huishoudelijke mededelingen.

Er worden foto’s gemaakt, en die krijgt u na afloop toegestuurd. En die mag u rondsturen en uitdelen aan wie u maar wilt. En voor wie hier vanmiddag niet bij kan zijn, is er een live videostream. Daar staat de camera.

Ook alle raads- en collegeleden hebben een uitnodiging ontvangen om deze plechtigheid via het scherm te volgen.

Ik zal een aantal mensen hier aanwezig aan u voorstellen:

Marten Japenga, hij is de wethouders van cultuur, dus hij volgt het wel en wee van uw vereniging op de voet. En vorig jaar juli mocht hij de jubileumtentoonstelling in de Oudheidkamer openen. Die kon gelukkig wel doorgaan.

Jos Wesdijk, hij verzorgt vandaag de foto’s maar heeft er ook voor gezorgd dat alles zodanig op een rijtje staat dat ik dat aan u kan voorleggen.

Last but not least: Angélique Visser, altijd al mijn rechterhand in alles, maar nu speciaal kabinetschef. Zij zorgt ervoor dat alle aanvragen voor koninklijke onderscheidingen op een juiste manier worden afgehandeld, en daar komt heel veel bij kijken. En vandaag is zij ook mijn lieftallige assistente.

Dames en heren, en vooral ook bestuursleden,

Sonja Sevenhuijsen – Voorzitter

Florien Verhaar – Secretaris

Kevin Bouter – Penningmeester

Arjan Molenaar – Algemeen Bestuurslid

Diana Keijzer – Algemeen Bestuurslid

En alle andere aanwezigen van Harpe Davids, geachte aanwezigen,

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Harpe Davids in deze zaal wordt genoemd. Zo mocht ik een paar weken geleden, op 27 april, de heer Henk Witter een mooie koninklijke onderscheiding opspelden. Een van zijn verdiensten was zijn inzet voor uw vereniging.

Vandaag staat de hele vereniging op het denkbeeldige podium om een Koninklijke Erepenning in ontvangst te nemen. En dat naar aanleiding van het honderdjarig bestaan, het eeuwfeest.

Net zoals bij een koninklijke onderscheiding voor personen moet er voor koninklijke hulde voor een vereniging wel wat bewijsmateriaal op tafel gelegd worden.

Zoals het antwoord op de vraag: als u zegt dat u honderd jaar bestaat, weet u dat wel zeker? Gelukkig vond u in oude archiefdozen de notulen van de vergadering waarin de vereniging formeel werd opgericht. Dus dat kunnen we afvinken: Harpe Davids bestaat sinds 25 mei 1920.

En op 17 december van datzelfde jaar werd Harpe Davids officieel erkend door Koningin Wilhelmina! Ook daarvan zijn bewijsstukken bewaard. Evenals natuurlijk de statuten. Het kan geen kwaad ons nog even te laven aan de bron van de vereniging.

Doel:

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de muziek.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. onder goede leiding liefde voor en kennis van de muziek aan te kweken door studie en samenspel;
  2. het geven van concerten;
  3. het verlenen van medewerking aan herdenkingen en openbare festiviteiten; mits niet in strijd met artikel 2;(dat is de christelijke grondslag)
  4. het muzikaal medewerken aan Christelijke erediensten;
  5. het deelnemen aan concoursen en andere muzikale evenementen;
  6. alle andere wettige middelen;

De activiteiten van de vereniging zijn gericht op:

Als vereniging te blijven groeien in het aantal leden en de kwaliteit van het musiceren.

Het aanbieden van muzieklessen aan kinderen op de basisschool en het opnieuw starten van een jeugdorkest met als doel ons orkest verjongen.

Muzikale uitdagingen aangaan en het organiseren van concerten en spelen op uitnodiging van anderen, mits niet in strijd met artikel 2 van de statuten.

Ook de samenwerking zoeken met andere verenigingen zoals koren en andere orkesten.

Het aanschaffen van het benodigde instrumentarium en onderhouden van instrumenten.

Het onderhouden van ons verenigingsgebouw.

Ook kijken de Koning en zijn mensen kritisch naar de financiën. Is de vereniging wel financieel gezond? Gelukkig blijkt dat het geval.

Vervolgens mag u zich niet met politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke zaken bezighouden. Ook op dat punt zit het wel goed. Het feit dat u zich een christelijke vereniging noemt, doet daar niets aan af.

Mooie muziek maken, en liefde voor de muziek, dáár draait het om.

En mensen opleiden om die mooie muziek te kunnen maken.

Tijdens een ontelbaar aantal concerten en festivals in de afgelopen honderd jaar – in en buiten Ridderkerk – hebt u onder leiding van twaalf verschillende dirigenten die mooie muziek én de vorderingen van uw leerlingen laten horen.

Verder – en daarmee valt u echt op – levert u een grote bijdrage aan vele evenementen en herdenkingen in onze gemeente.

Zoals:

  • de 4 mei herdenking, ook pas nog, in kleine bezetting,
  • de Veteranendag
  • en de herdenking bij het Lancastermonument.

Harpe Davids liet mooie koraalmuziek horen bij de indrukwekkende Holocaust-herdenking bij de herdenkingsboom voor de familie Den Hartog, vorig jaar januari, hier vlakbij het gemeentehuis. Dat was een bijzondere ervaring, mede dankzij uw muziek.

In de afgelopen honderd jaar hebt u als vereniging heel veel meegemaakt. Mooie dingen, minder mooie of verdrietige dingen. Groei en bloei, soms ook wat teruggang. Het jeugdorkest, de jeugddrumband en majorettes kwamen en ze gingen ook weer.

Eén historisch feit viel me zeker op, en dat is de opstelling van uw vereniging in de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

Want in die oorlogsjaren weigerde Harpe Davids zich aan te sluiten bij de cultuurkamer.

De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter ingesteld instituut. Alle kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten moesten daarbij aangesloten zijn om te mogen werken.

Die Kultuurkamer had niets meer en niets minder tot doel dan de pers en de kunstenwereld onder strenge controle te houden en waar nodig te censureren. De Kamer was onderdeel van de nazificatie van de Nederlandse samenleving tijdens de bezetting. Om daaraan niet mee te doen, vergde heel veel moed, en vrijwel altijd betekende dat het einde van alle activiteiten. Ook al lag het musiceren in verenigingsverband tot 1945 stil, Harpe Davids ging voor haar principes. Dat verdient nog steeds ieders waardering. Daarmee is Harpe Davids een geweldig voorbeeld voor ons allemaal!

Dames en heren,

Ik gaf al een schets van verschillende activiteiten van Harpe Davids in onze gemeente. Het is geen vereniging die naar binnen is gekeerd. Nee, Harpe Davids doet juist volop mee aan de Ridderkerkse samenleving.

Dat verdient respect van heel Ridderkerk. En dat Harpe Davids 100 jaar bestaat is op zichzelf een heel bijzondere verdienste. Dat vergt heel veel moed, beleid en trouw.

En om die waardering te kunnen uitdrukken is er een  Koninklijke Erepenning. Het komt alleen de Koning toe die Erepenning toe te kennen.

Het is mij een geweldig grote eer dat ik u mag meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids te Ridderkerk.