Krachtenbundeling voor veilige school

Het Máximacollege, Farelcollege en Gemini College gaan samen met Gemeente Ridderkerk en Politiedistrict Rijnmond Zuid West zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Dat spraken zij maandag af door het ‘Convenant Veilige School’ te ondertekenen. Burgemeester Anny Attema zette namens Gemeente Ridderkerk haar handtekening. Op de foto boven staan Martijn Eeuwijk (Máximacollege), Gerard Langenberg (Gemini College), burgemeester Anny Attema, Mohammed Much (politie) en Onno Arts (Farelcollege) met het ondertekende convenant.

De vijf partijen gaan samenwerken om de veiligheid in het Ridderkerkse voortgezet onderwijs te vergroten. Schoolveiligheid is een breed begrip. Het gaat in het convenant vooral om sociale schoolveiligheid: het tegengaan van gedragingen zoals intimidatie, geweld, vernieling, drugs, alcohol en wapenbezit.

Het convenant is de basis voor de samenwerking. Het helpt ook bij het delen van signalen en daarbij gepaste (vroegtijdige) inzet. Het doel is uiteindelijk het voorkomen van geweld onder jongeren en op scholen. En ervoor te zorgen dat conflicten niet uitgroeien tot (gewelds)incidenten. Zo willen de partners jongeren een gezonde, kansrijke en veilige toekomst te bieden.

Burgemeester Anny Attema is blij met deze stap: “Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere. Met dit convenant laten de betrokkenen zien dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. We willen hiermee eerder inspelen op situaties die te maken hebben met de sociale onveiligheid én sneller actie ondernemen, zodat we escalatie voorkomen.”

Foto: Gemeente Ridderkerk