Lokaal

Lage waterstand en slechte waterkwaliteit sloten

Bij de gemeente en het waterschap komen op dit moment veel meldingen binnen over de lage waterstand en slechte waterkwaliteit in de sloten, singels en vijvers. Helaas kunnen zij daar op dit moment niets aan doen.

Door de hoge temperaturen en de langdurige droogte voeren de grote rivieren erg weinig water af. Het zoute zeewater kan hierdoor erg ver stroomopwaarts in de rivier komen. De combinatie van weinig rivierwater en een hoog zoutgehalte zorgt ervoor dat het waterschap op dit moment geen schoon water kan inlaten.

Hierdoor kan de waterstand in onze gemeente niet op peil gehouden worden en is er geen mogelijkheid om (extra) door te spoelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook wordt er nu geen kroos en (overmatige) waterplanten verwijderd. De waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van het water zouden daardoor nog verder achteruit gaan.