Leerlingen basisschool veilig door het verkeer

Onlangs waren er verkeers­ examens. 482 Ridderkerkse basisschoolleerlingen legden een fietsroute af. Het overgrote deel slaagde en liet zien dat ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer. De verkeersexamen vonden maandag, dinsdag en woensdag plaats.

Op maandag 16 mei 2022 deden er 190 leerlingen examen. Twee van hen slaagden niet. Dinsdag 17 mei fietsten er 148 leerlingen, waarvan er vier kinderen niet slaagden. Op woensdag 18 mei slaagden alle 144 kinderen. De scholieren die het examen niet haalden reden door rood, verleenden geen voorrang of maakten teveel andere fouten.

Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn examens zonder problemen verlopen. Toon Huizer van Buurtpreventie Bolnes zorgde voor appeltjes, die door Van Gelder groente & fruit werden gesponsord. De gemeente wil alle vrijwilligers nadrukkelijk bedanken voor al hun inzet.

Wethouder Peter Meij: “Ik ben trots op alle leerlingen die dit jaar met succes meededen aan het verkeersexamen. Het verkeer is soms druk, hectisch en kan gevaarlijk zijn. De verkeersregels kennen is belangrijk, maar het is nog veel belangrijker ze goed toe te passen. De verkeerservaring die de kinderen op deze manier opdoen, is letterlijk van levensbelang. Vooral als deze jongeren binnenkort de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.”