Lokaal

Leerzame middag over ‘jonge aanwas’

Zorgprofessionals van verschillende organisaties kregen donderdag 26 januari 2023 in De Loods voorlichting over ‘jonge aanwas’ in de criminaliteit. Onder meer zorgcoördinatoren van het voortgezet onderwijs, jongerenwerkers, politie, medewerkers van het wijkteam en de gemeente waren hierbij aanwezig.

Er was aandacht voor het herkennen van risicofactoren en voorspellers voor toekomstig crimineel gedrag. Maar er werd ook uitgebreid stilgestaan bij het versterken van talenten van jongeren en de beschermende factoren om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen.
De voorlichting werd georganiseerd door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van Gemeente Ridderkerk. Sandy den Haan van bureau Straatkracht bracht via deze sessie de zorg- en veiligheidspartners met elkaar in gesprek. Ze wilde hen handvatten bieden voor de aanpak van jonge aanwas. Ze moedigde hen aan om met elkaar in gesprek te blijven en zorgen te delen. Door het bundelen van kennis uit verschillende organisaties waarmee jongeren te maken hebben, hopen wij dat de onderlinge samenwerking verder wordt versterkt.

Het was een waardevolle bijeenkomst. Voorbeelden uit de praktijk bleken input voor het oplossen van de knelpunten waar de partners mee te maken hebben. De aanwezigen raakten ook geïnspireerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze problematiek met elkaar aan te pakken.  

Foto: gemeente Ridderkerk