Lid van verdienste voor rol bij Witroka

Bij de Ridderkerkse vogelvereniging Witroka was zaterdag de hervatting van de maandelijkse vogelbeurs. Penningmeester Wil van Meerkerk werd bij de gelegenheid verrast met twee bondsspelden.

Districtsvoorzitter a.i. Lex Kaptein was deze morgen aanwezig voor de overhandiging van allereerst een jubileumspeld van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Wil kreeg deze NBvV-speld voor haar 25-jarig lidmaatschap van Witroka. “Die had ze wel kunnen zien aankomen, want ze is inmiddels 27 jaar lid. Wegens corona was er geen gelegenheid om dit eerder te doen” aldus secretaris Marcel Tholenaar.

Coronaproof werd ook het opspelden gedaan. De districtsvoorzitter liet het zetten van het speldje over aan Piet de Lely, de vriend was Wil. Hij was ook degene die de in Rotterdam wonende Van Meerkerk bij Witroka haalde. Ze heeft thuis niet meer dan één huisparkiet, maar zei volmondig ja toen ze gevraagd werd om de functie van penningmeester op zich te nemen. Ook nu Piet geen vogels meer houdt (hij kreeg moeite met het ringen) blijft Wil van Meerkerk de club trouw.

“Ik ben nu zestien jaar met pensioen. Ik vond het altijd al een gezellige club en nu stel ik dat extra op prijs” aldus de penningmeester, die trouw aanwezig is bij de activiteiten van de Witroka. Bij de vogelshows zit ze altijd bij de entree voor de verkoop van catalogi en vogelboekjes.

De jaarlijkse grote vogeltentoonstelling van Witroka duurt drie dagen. Wil is er echter altijd een week voor in touw.

Die trouw aan de vereniging is de andere bestuursleden niet ontgaan. Zij vroegen daarom naast de jubileumspeld ook een speld van verdiensten aan. Ook die onderscheiding van de bond mocht Piet aanbrengen. De Rotterdamse was even perplex. “Dit had ik echt niet zien aankomen.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.