Logo van Boele van schroot gered

Het logo dat vroeger de kantine van scheepswerf Boele sierde staat nu in de tuin van Ad Snijders. De Ridderkerker is het van zink en ijzer gemaakte beeldmerk aan het opknappen.

Kort na het faillissement van Boele in 1987 werd de tegenover de werf gebouwde kantine gesloopt. Dit stond los van het bankroet, want die sloop was reeds aangekondigd met de vaststelling van het plan voor de dijkverbreding. Het idee leefde toen om het enorme logo (3,25 x 3 meter) terug te brengen op de plek van de vroegere werf. Het kwam uiteindelijk niet tot zo’n sculptuur op het dijktalud of de entree naar de op het Boeleterrein gebouwde huizen.

“Het is door mijn broer Jaap uit de schrootbak bij YVC gehaald. Hij mocht het met toestemming meenemen, want het dreigde weggegooid te worden. Er stond met vetkrijt opgeschreven: Niet aankomen. Wordt nog gebruikt als gedenkteken Ridderkerkse scheepsbouw.

De delen van het logo hebben jarenlang opgeslagen gelegen in een magazijn van Lifeline Food en Drinks. Ad Snijders heeft het zo goed als kwaad in oude staat teruggebracht en probeert het met originele delen te restaureren. Nu hij zo bezig is probeert hij ook meer over het logo te achterhalen. “Wie heeft dit ontworpen? Waar is het logo gebouwd en door wie? En in welk jaar is dit gedaan? Ik hoop dat er iemand is dit weet” aldus Snijders, die zelf 17 jaar bij Boele werkte. Wie er meer over kan vertellen kan contact opnemen via: asnijders55@gmail.com.

Wat betreft Ad wordt het geen vast tuinornament: “Ik hoop dat dit in Bolnes op een plek komt waar het hoort.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.