Lokaal

Loods Y6 beschermd als gemeentelijk monument

Gemeente Ridderkerk heeft Loods Y6 aangewezen als gemeentelijk monument.

Wethouder Peter Meij: “We willen het cultureel erfgoed langs de rivieroevers behouden. Het aanwijzen van Loods Y6 als gemeentelijk monument is daarin een mooie stap.”

Loods Y6 is de laatst overgebleven loods van Smit Slikkerveer aan Ringdijk 390. De overige loodsen zijn gesloopt. Loods Y6 werd gered van de sloop omdat het op een ander perceel staat dan de andere loodsen. In 2022 liet het college van B en W door een cultuurhistoricus onderzoek doen naar Loods Y6.

Die adviseerde om deze aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege de zeldzaamheid, de gaafheid en de cultuurhistorische waarde. Als bedrijf had Smit Slikkerveer een enorme invloed en is het van betekenis geweest niet alleen voor Ridderkerk, maar ook in binnen- en buitenland. ‘Als zeldzaam restant van het verhaal van Smit Slikkerveer is het daarom van belang de loods te behouden’, aldus het rapport.

De rechthebbenden konden tot en met 28 februari een zienswijze indienen. Ook werd de Erfgoedcommissie om advies gevraagd. Daarna is definitief besloten de loods aan te wijzen als gemeentelijk monument.